[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/image2_(1).JPG","title":"Cahit \u00d6zkan: Gerilim Siyaseti ile Adalet Temin Edilemez","entry_date":"Haziran 17, 2017 - 12:35:00","haber_content":"

AK Parti MKYK \u00fcyesi ve Denizli Milletvekili Av. Cahit \u00d6zkan, s\u00f6zde \u2018<\/b>Adalet Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc\u2019 ba\u015flatan CHP\u2019yi ele\u015ftirdi. S\u00fcrecin provokat\u00f6rler taraf\u0131ndan manip\u00fcle edilebilece\u011fini s\u00f6yleyen \u00d6zkan, \u201cGerilim siyaseti ile adalet temin edilemez.\u201d dedi.<\/p>

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u0130stanbul Milletvekili Enis Berbero\u011flu\u2019nun M\u0130T TIR\u2019lar\u0131 davas\u0131nda 25 y\u0131l ceza al\u0131p tutuklanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ankara G\u00fcvenpark\u2019tan \u0130stanbul Maltepe Cezaevine d\u00fcn sabah y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131.<\/p>

Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131nda bu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc de\u011ferlendiren Cahit \u00d6zkan, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu; \u201cKonu\u015ftu\u011fumuz mesele bir yarg\u0131 karar\u0131d\u0131r. Ba\u011f\u0131ms\u0131z, tarafs\u0131z bir mahkemenin Enis Berbero\u011flu hakk\u0131nda vermi\u015f oldu\u011fu karara ili\u015fkin ana muhalefet partisinin vermi\u015f oldu\u011fu siyasi reaksiyonu konu\u015fuyoruz. Yarg\u0131da karara ba\u011flanan bir meselenin itiraz\u0131n\u0131, siyasi alanda bir aray\u0131\u015fa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek kabul edilemez. Bak\u0131n\u0131z Nasreddin Hoca\u2019n\u0131n bir f\u0131kras\u0131 vard\u0131r. Nasrettin hoca karanl\u0131k bir yerde y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaybeder, \u00e7\u0131kar ayd\u0131nl\u0131k bir yerde y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aramaya ba\u015flar. G\u00f6renler \u2018Hocam y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc i\u00e7eride kaybettin, neden d\u0131\u015far\u0131da ar\u0131yorsun?\u2019 deyince Hoca; \u2018Ben de biliyorum i\u00e7eride kaybetti\u011fimi de i\u00e7erisi karanl\u0131k oldu\u011fundan d\u0131\u015far\u0131da ar\u0131yorum.\u2019 diye cevap verir. CHP\u2019nin y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f karar\u0131 da aynen b\u00f6yle bir durumdur. Mesele bir yarg\u0131 karar\u0131d\u0131r. Bu durumda karar\u0131n itiraz\u0131 da sokak eylemlerinde de\u011fil, mahkemelerde aranmal\u0131d\u0131r.\u201d
CHP\u2019nin Enis Berbero\u011flu hakk\u0131nda iddia edilen casusluk faaliyetleri ve eylemleri yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul etti\u011fini, ancak bunlar\u0131n su\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, olmamas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti\u011fini belirten \u00d6zkan, \u201cB\u00fct\u00fcn d\u00fcnya anayasalar\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 gibi bizim Anayasam\u0131z\u0131n 28. maddesinde de \u2018Bas\u0131n h\u00fcrd\u00fcr sans\u00fcr edilemez.\u2019 maddesi yer al\u0131yor. Ancak devletin gizli belgelerini if\u015fa etmek, devletin g\u00fcvenli\u011fi aleyhine su\u00e7 i\u015flemek, gizli belgeleri if\u015fa etmek, b\u00fct\u00fcn d\u00fcnya anayasalar\u0131nda oldu\u011fu gibi bizim anayasam\u0131zda da bas\u0131n \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc kapsam\u0131nda de\u011ferlendirilemez ve su\u00e7tur. E\u011fer yarg\u0131n\u0131n kararlar\u0131yla ilgili itiraz\u0131n\u0131z varsa bunun adresi mahkemelerdir. Ba\u011f\u0131ms\u0131z yarg\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn ana muhalefet partisi Ankara\u2019dan \u0130stanbul\u2019a y\u00fcr\u00fcyor. Ne olacak? E\u011fer bu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f neticesinde mahkemedeki hakim, bu kalabal\u0131\u011f\u0131n galeyan\u0131na bakarak tahliye karar\u0131 verirse, yar\u0131n ceza evlerinde b\u00fcy\u00fck isyanlar g\u00f6r\u00fcrsek, b\u00fct\u00fcn h\u00fck\u00fcml\u00fcleri tahliye mi etmemiz gerekiyor? E\u011fer insanlar bir su\u00e7 i\u015fleyip sonras\u0131nda sokaklara inerek ter\u00f6r\u00fc veya \u015fiddeti bir y\u00f6ntem olarak kullanmak suretiyle hak arama m\u00fccadelesine girerlerse, ne yapaca\u011f\u0131z? Herkesi serbest mi b\u0131rakaca\u011f\u0131z? T\u00fcrkiye\u2019yi bir kaos ortam\u0131na m\u0131 sokaca\u011f\u0131z? Elbette bunun kabul\u00fc m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Bir hukuk\u00e7u olarak s\u00f6yl\u00fcyorum. Bu yol, yol de\u011fildir.\u201d dedi.<\/p>

<\/p>

S\u00fcrecin provokat\u00f6rler taraf\u0131ndan manip\u00fcle edilebilece\u011finden endi\u015fe duydu\u011funu belirten \u00d6zkan; \u201c<\/b>Tarihimizde bu t\u00fcr s\u00fcre\u00e7lerin \u00fclkeyi kaosa, kavgaya ve i\u00e7 ta\u015f\u0131maya s\u00fcr\u00fckledi\u011fi bir vak\u0131ad\u0131r. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devletidir. Kurum ve kurallar\u0131yla, anayasada ve yasalarda belirtilen usuller \u00e7er\u00e7evesinde i\u015fler, \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Bu i\u015fleyi\u015fe uygun olmayan bu y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc kabul etmiyoruz. Bunun mutlaka milletimiz nezdinde de bir kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olacakt\u0131r. Gerilim siyaseti ile adalet temin edilemez.\u201d diyen \u00d6zkan, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nu \u2018<\/b>hukukun ve anayasan\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde sa\u011fduyulu hareket etmeye\u2019 <\/b>davet etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti MKYK \u00fcyesi ve Denizli Milletvekili Av. Cahit \u00d6zkan, s\u00f6zde \u2018Adalet Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc\u2019 ba\u015flatan CHP\u2019yi ele\u015ftirdi. S\u00fcrecin provokat\u00f6rler taraf\u0131ndan manip\u00fcle edilebilece\u011fini s\u00f6yleyen \u00d6zkan, \u201cGerilim siyaseti ile adalet temin edilemez.\u201d dedi.","prev_link":"http://www.akpartidenizli.org.tr\/tr\/haber\/yakalama-kararinin-hukmu-yoktur\/31686","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bakan-zeybekci-gundemi-degerlendirdi\/31603\/20","haber_url":"http://www.akpartidenizli.org.tr\/tr\/haber\/bakan-zeybekci-gundemi-degerlendirdi\/31603"}]