Denizli’ye son 14 yılda 342,4 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Denizli’ye son 14 yılda 342,4 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

1 adet Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi
2 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
9 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
25 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma
11 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
6 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım
2 adet Tanker Temizleme
1 adet Atık Ara Depolama
1 adet Hurda Metal /ÖTA İşleme
1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon
7 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım tesisi şehre kazandırdık.

Ayrıca Denizli İlinde 600.000 kişiden fazla nüfusa hizmet eden 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi hizmet vermektedir.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Denizli’de 2003 yılında hiç atık su arıtma tesi yokken 2016 yılında bu sayıyı 40’a çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmeti alan nüfus 737.383 kişidir.

Denizli’deki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003   -

2016 40

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Denizli için 16  milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Denizli’de belediyelere 37 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Denizli İlinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Denizli İlinde 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Kükürtdioksit emisyonlarında son iki yılda %25, partikül madde emisyonlarında ise %39 azalma sağladık.

Tabiat varlıklarını koruyoruz

Tabiat varlıklarını korumak için çevre, turizm ve şehirleşme sektörlerinde toplam 62 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Denizli ili Merkez ilçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edildi. Bu riskli alanın toplam büyüklüğü 4,9 hektar, toplam nüfusu 580 kişi, toplam bina sayısı 147 adet, toplam birim sayısı yaklaşık 147’dir. Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Denizli İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Ayrıca; 2.313 binada 4.059 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 1.179 adedi yıkılmıştır.

Denizli İline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 14 milyon TL kaynak ayırdık.